Python入门的书有人能推荐一下么?

 33c7d9 发表于 2020年05月31日 Python  124
33c7d9
LV 1 出生
最后在线:1年前
加入时间:1年前
主帖:1  跟帖:0
Python入门的书有人能推荐一下么?
 • 1条回复 124次浏览
 • 2楼
   剑鱼论坛 发表于 1年前

  Python新手入门的教程,可以看《Python基础教程》这本书,对Python语法编程等方面都有比较详尽的描述

  剑鱼论坛
  LV 7 大学
  最后在线:16小时前
  加入时间:2年前
  主帖:138  跟帖:92
论坛主帖
268
论坛跟帖
296
在线访客
1
今日主帖
0
今日跟帖
0
今日注册
0
154
http://jianyuluntan.com/gentie.html
http://jianyuluntan.com/postzan.html
http://jianyuluntan.com/postcai.html
http://jianyuluntan.com/postshoucang.html
http://jianyuluntan.com/gentiezan.html
http://jianyuluntan.com/gentiecai.html
http://jianyuluntan.com/huifu.html
http://jianyuluntan.com/xiugai.html
http://jianyuluntan.com/shanchugentie.html
2
XzA=
1
© 2019 - 2021 剑鱼论坛 版权所有
Powered by JianYuLunTan
剑鱼论坛 976666861
http://jianyuluntan.com/feedback.html
http://jianyuluntan.com/qiandao.html
http://jianyuluntan.com/denglu.html
0
http://jianyuluntan.com/adenglu.html
0
剑鱼论坛