Python入门的书有人能推荐一下么?

 33c7d9 发表于 2020年05月31日 Python  26
33c7d9
LV 1 [出生]
最后在线:37天前
加入时间:37天前
主帖:1  跟帖:0
Python入门的书有人能推荐一下么?
 • 1条回复 26次浏览
 • 2楼
   剑鱼论坛 发表于 10天前

  Python新手入门的教程,可以看《Python基础教程》这本书,对Python语法编程等方面都有比较详尽的描述

  剑鱼论坛
  LV 5 [初中]
  最后在线:21小时前
  加入时间:229天前
  主帖:82  跟帖:40
发新帖
论坛主帖
140
论坛跟帖
103
在线访客
2
今日主帖
0
今日跟帖
0
今日注册
0
154
http://jianyuluntan.com/gentie.html
http://jianyuluntan.com/postzan.html
http://jianyuluntan.com/postcai.html
http://jianyuluntan.com/postshoucang.html
http://jianyuluntan.com/gentiezan.html
http://jianyuluntan.com/gentiecai.html
http://jianyuluntan.com/huifu.html
http://jianyuluntan.com/xiugai.html
http://jianyuluntan.com/shanchugentie.html
2
XzA=
1
© 2019 - 2020 剑鱼论坛 版权所有
Powered by JianYuLunTan
剑鱼论坛 976666861
http://jianyuluntan.com/feedback.html
0
http://jianyuluntan.com/adenglu.html