c语言很难学吗

 9096a8 发表于 2021年07月20日 C/C++  77
9096a8
LV 1 出生
最后在线:1年前
加入时间:1年前
主帖:3  跟帖:1
1.简单说说c语言。c语言是一个高级编程语言。虽然现今我们熟知java,python等等都很流行。然而我可以负责任的说,这些语言的最原始的...
2.要学c语言首先,先从认识c语言开始。这个往往可以通过百度百科找到相关的历史。更深层次的就不在此讨论了
3.是 需要软件的协助。其中有 vc++ , vs2016 ,codeblocks等 1.vc++是微软发行 的c语言编程软件,也是全国高校...
4.有了软件,那么就是学习途径了。 1.可以选择看c语言书籍。这个没有什么太多要求对于新手来说,大学课本足以。 2.可以通过网络视频自学。...
5.就是最重要的学习过程了 真正要掌握好c语言,必须,必须要实践。也就是敲代码,多练练手!比如一些课本会有相应的编程例题,网课也有些例子 ...
 • 2条回复 77次浏览
 • 2楼
   0a7649 发表于 1年前
  123
  0a7649
  LV 1 出生
  最后在线:1年前
  加入时间:1年前
  主帖:0  跟帖:2
 • 3楼
   0a7649 发表于 1年前
   0a7649 发表于 1年前
  123
  0a7649
  LV 1 出生
  最后在线:1年前
  加入时间:1年前
  主帖:0  跟帖:2
  qqq
  0a7649
  LV 1 出生
  最后在线:1年前
  加入时间:1年前
  主帖:0  跟帖:2
论坛主帖
285
论坛跟帖
316
在线访客
0
今日主帖
0
今日跟帖
0
今日注册
0
332
http://jianyuluntan.com/gentie.html
http://jianyuluntan.com/postzan.html
http://jianyuluntan.com/postcai.html
http://jianyuluntan.com/postshoucang.html
http://jianyuluntan.com/gentiezan.html
http://jianyuluntan.com/gentiecai.html
http://jianyuluntan.com/huifu.html
http://jianyuluntan.com/xiugai.html
http://jianyuluntan.com/shanchugentie.html
3
XzA=
1
© 2019 - 2022 剑鱼论坛 版权所有
Powered by JianYuLunTan
剑鱼论坛 976666861
http://jianyuluntan.com/feedback.html
http://jianyuluntan.com/qiandao.html
http://jianyuluntan.com/denglu.html
0
http://jianyuluntan.com/adenglu.html
0
剑鱼论坛